Detta projekt gjordes för ett litet detaljhandelsföretag. Kunden ville minska kostnaderna för elektronisk hårdvara och använda billiga Android-smartphones istället.

Det är ingen hemlighet att streckkodsläsare är ganska dyra. Men med hjälp av Android-smartphones med inbyggd kamera och korrekt programvara kan du byta ut dyr hårdvara. I denna applikation implementerade vi streckkodsskanning (både 1d och 2d) och gjorde datautbyte med redovisningssystemet.

sap-app-7 sap-app-8